Home » Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

John James Alexander

Doçent

Ph.D., Siyasal Teori, Trinity College, Cambridge, 2000. Batı siyasi düşüncesi tarihi, siyaset felsefesi, siyasi kavramların tanımlanması, siyasi ideolojiler

Google Scholar

E-Posta: jalexand@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1896
Ofis: T373

Barış Alpertan

Öğretim Görevlisi (Bilim, Teknoloji ve Toplum)

Ph.D., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bilkent Üniversitesi, 2020. Yeni medya çalışmaları, biyopolitika, kültürel çalışmalar, müziğin siyaseti, gündelik yaşamın estetikleştirilmesi, iş sosyolojisi

E-Posta: baris.alpertan@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1858
Ofis: T363

İhsan İlker Aytürk

Doçent, Bölüm Başkan Yardımcısı (Lisans)

Ph.D., Yakın Doğu ve Yahudi Çalışmaları, Brandeis University, 2005. Toplumsal dil bilimi, Orta Doğu, milliyetçilik, Türkiye ve İsrail’de iç siyaset, düşünce tarihi

E-Posta: ayturk@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1502
Ofis: T265

Hatice Pınar Bilgin

Profesör

Ph.D., Uluslararası Siyaset, University of Wales, Aberystwyth, 2000. Güvenlik çalışmaları, uluslararası ilişkiler kuramları, Orta Doğu’da bölge güvenliği

Google Scholar

E-Posta: pbilgin@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 2164
Ofis: A315

Hasan Tolga Bölükbaşı

Doçent, Bölüm Başkanı

Ph.D., Sosyoloji, McGill University, 2007. Ekonomi politik, kamu politikaları, karşılaştırmalı siyaset

Google Scholar

E-Posta: bolukbasi@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1850
Ofis: A225

Berrak Burçak Della Fave

Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D., Yakın Doğu Çalışmaları, Princeton University, 2005. Osmanlı-Türk modernleşmesi tarihi, modern Türkiye’nin siyasi tarihi

Google Scholar

E-Posta: berrak@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1455
Ofis: HZ-32C   

Alev Çınar

Ziyaretçi Profesör

Ph.D., Siyaset Bilimi, University of Pennsylvania, 1998. Ulus devletin inşası, modernleşme, Türkiye’de ulus ve vatandaşlık, toplumsal cinsiyet, kentlilik, düşünce ve siyaset

Google Scholar

E-Posta: alevc@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1266
Ofis: T367   

Çerağ Esra Çuhadar

Doçent

Ph.D., Uluslararası İlişkiler, Syracuse University, 2004. Arabuluculuk, müzakere, etkileşimli uyuşmazlık çözümü, barış kurma ve çatışma çözüm programları, siyasi psikoloji

Google Scholar

E-Posta: esracg@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1091

Fatma Tahire Erman

Doçent

Ph.D., Çevresel Psikoloji, City University of New York, 1993. Kent etnografisi, kentsel yenileme projeleri, TOKİ gecekondu dönüşüm siteleri, mekân ve aidiyet, göç ve kadın

Google Scholar

E-Posta: tahire@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 2218
Ofis: T261

Ioannis N. Grigoriadis

Doçent, Erasmus+ Bölüm Koordinatörü

Ph.D., Türkiye Siyaseti, University of London, 2005. Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye politikası, Avrupa politikası, milliyetçilik demokratikleşme

Google Scholar

E-Posta: ioannis@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1856
Ofis: T364

Banu Helvacıoğlu

Kıdemli Öğretim Üyesi

Ph.D., Siyasal Çalışmalar, Queen’s University, 1988. Siyasal düşünceler tarihi, modern siyasal kuram, estetik ve siyaset

Google Scholar

E-Posta: helvaci@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1470
Ofis: T374

Başak İnce

Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D., Siyaset Bilimi, University of London, 2008. Vatandaşlık çalışmaları, vatandaşlık eğitimi, yabancıların sağlık hizmetlerine erişimi, Türk siyasetinde vatandaşlık

Google Scholar

E-Posta: basakince@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1122
Ofis: A351

Esra İşsever-Ekinci

Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D., Siyaset Bilimi, Syracuse University, 2019. Karşılaştırmalı siyaset, siyasal kurumlar, seçim sistemleri ve reformları, temsil, kadın ve cinsiyet siyaseti

Google Scholar

E-Posta: esra.ekinci@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1767
Ofis: T365

Aida Just

Profesör

Ph.D., Siyaset Bilimi, State University of New York (SUNY), Binghamton, 2005. Karşılaştırmalı kamuoyu, siyasal davranış

Google Scholar

E-Posta: aidap@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 2028
Ofis: A216

Daniel Just

Doçent

Ph.D., Karşılaştırmalı Edebiyat, New York University, 2005. Edebiyat ve siyaset, Sosyal teori

Google Scholar

E-Posta: just@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1949
Ofis: T372

Anıl Kahvecioğlu

Öğretim Görevlisi (Bilim, Teknoloji ve Toplum)

Ph.D., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bilkent Üniversitesi, 2022. Toplumsal hareketler, hükümet yanlısı mobilizasyon, sağ protestolar, otoriterlik, muhalefet stratejileri

Google Scholar

E-Posta: kahvecioglu@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 2684
Ofis: T264

Mehmet Nedim Karakayalı

Doçent

Ph.D., Sosyoloji, University of Toronto, 2003. Sosyal düşünce tarihi, sosyal kuram, bilim ve teknoloji, toplumsal mesafe ve yabancılık, müzik sosyolojisi, biyopolitika

Google Scholar

E-Posta: nedim@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1855
Ofis: T375

Emine Öncüler Yayalar

Öğretim Görevlisi (Bilim, Teknoloji ve Toplum)

Ph.D., Sosyoloji, Columbia University

Google Scholar

E-Posta: emineonculer@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1600
Ofis: T263

Onur Özgöde

Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D., Sosyoloji, Columbia University, 2015. Ekonomik sosyoloji, kamu politikaları çalışmaları, uluslararası ekonomi politik

Google Scholar

E-Posta: onur.ozgode@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1671
Ofis: T262

Zeki Sarıgil

Doçent

Ph.D., Siyaset Bilimi, University of Pittsburgh, 2007. Etnik milliyetçilik, etnisite, sivil-asker ilişkileri, kurumsal kuram, kurumsal değişim, gayri-resmî kurumlar, Türk siyasi hayatı

Google Scholar

E-Posta: sarigil@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 1495
Ofis: H255

Mehmet Fatih Tatari

Öğretim Görevlisi

Ph.D., Antropoloji, University of California, Davis, 2023. Politik ekoloji, tarım ve gıda, bilim ve teknoloji çalışmaları

Google Scholar

E-Posta: fatih.tatari@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 2069
Ofis: T275

Meral Uğur Çınar

Dr. Öğretim Üyesi, Bölüm Başkan Yardımcısı (Lisansüstü)

Ph.D., Siyaset Bilimi, University of Pennsylvania, 2012. Vatandaşlık, toplumsal hafıza, demokrasi, toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet, devlet-toplum ilişkileri, siyasi partiler

Google Scholar

E-Posta: meral.ugur@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 2066
Ofis: AZ 27A

Kerem Yıldırım

Dr. Öğretim Üyesi

Ph.D., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Koç Üniversitesi, 2016. Parti siyaseti, siyasal davranış, siyasal iletişim, Türkiye siyaseti, araştırma yöntemleri

Google Scholar

E-Posta: kyildirim@bilkent.edu.tr
Telefon: 0312 290 2254
Ofis: T366