Home » Lisans Programı

Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün (Bilkent POLS) lisans programı Türk siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, sosyokültürel çalışmalar ve kamu yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

Bölümde verilen eğitim, toplum-devlet etkileşimi, farklı devlet ve yönetim biçimleri, siyasal yapıların toplum ve uluslararası ortamla bağlantıları, siyasetin ekonomi ve hukukla ilişkisi, siyasette küresel sorun ve çözümler, dünya politikası ve Türkiye ile karşılaştırmalı olarak kamu politikaları yapım süreçlerine odaklanmaktadır. Politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında toplumu değerli bir oyuncu olarak gören kamu yönetişimi de program kapsamındadır. Avrupa’da çok kültürlülük, Avrupa Birliği ülkelerinde devlet-toplum ilişkileri, siyaset psikolojisi, medya, sivil toplum, demokraside siyasal partiler ve oy verme sistemleri ise öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri diğer konu başlıklarına örnektir.

Bilkent POLS mezunları, danışmanlık, müfettişlik, bankacılık, iletişim, medya, eğitim ve halkla ilişkiler gibi önemli sektörlerde, kamu kurumlarında, çokuluslu şirketlerde ve uluslararası örgütlerde çalışmaktadır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, T.C. İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Akbank, Birleşmiş Milletler, British Petroleum, Eczacıbaşı, Henkel, Siemens ve Türk Telekom, bölüm mezunlarının görev yaptığı yerel ve uluslararası kuruluşlardandır. Amsterdam, Arizona State, East Anglia, Exeter, Georgetown, Leiden, Limerick, London Metropolitan, London School of Economics and Political Science, Maastricht, McGill, Ohio State, Pittsburgh, Stanford ve Virginia üniversiteleri ise mezunların yüksek lisans ve doktora yaptığı yükseköğretim kurumlarındandır.

Müfredat

Birinci Yıl

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıDers SaatiKrediAKTS Kredisi
CS 121Bilgisayar Uygulamalarına ve Programlamaya Giriş4*35
ECON 107Temel Mikroiktisat335
ENG 101İngilizce ve Kompozisyon I535
GE 100Üniversite Hayatına Giriş12
HCIV 101Uygarlık Tarihi I335
POLS 101Siyaset Bilimine Giriş I335
TURK 101Türkçe I23.5

* 2 saati laboratuvar dersi olarak uygulanmaktadır.

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıDers SaatiKrediAKTS Kredisi
ECON 108Temel Makroiktisat335
ENG 102İngilizce ve Kompozisyon II535
HCIV 102Uygarlık Tarihi II335
POLS 104Siyaset Bilimine Giriş II335
PSYC 102Sosyal Psikolojiye Giriş335
TURK 102Türkçe II23.5

İkinci Yıl

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıDers SaatiKrediAKTS Kredisi
GE 250Üniversite Etkinlik Programı I1
IR 101Dünya Siyasetine Giriş335
LAW 103Anayasa Hukuku (Türkçe)335
MATH 103Matematiksel Düşünme I335
PHIL 243Toplumsal ve Siyasal Felsefe I368.5
SOC 101Sosyolojiye Giriş335
Temel Hukuk Seçmelisi3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıDers SaatiKrediAKTS Kredisi
GE 251Üniversite Etkinlik Programı II12
HIST 200Türkiye Tarihi346.5
LAW 104Türk Anayasa Hukuku (Türkçe)335
MATH 104Matematiksel Düşünme II335
PHIL 244Toplumsal ve Siyasal Felsefe II368.5
POLS 201Toplumsal Araştırmada Temel Kavramlar335

Üçüncü Yıl

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıDers SaatiKredisiAKTS Kredisi
LAW 315İdare Hukuku (Türkçe)335
POLS 303Karşılaştırmalı Siyaset I335
POLS 305Türkiye’de Siyasal Gelişim335
Sanat Ana Seçmelisi3
Hesaplama Yöntemleri Seçmelisi 3
Bilim Ana Seçmelisi3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıDers SaatiKredisiAKTS Kredisi
MATH 264Sosyal Bilimler İçin İstatistik335
POLS 304Karşılaştırmalı Siyaset II335
POLS 306Çağdaş Türk Siyaseti335
Beşeri Bilimler Ana Seçmelisi3
POLS Seçmelisi3
Serbest Seçmeli3

Dördüncü Yıl

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıDers SaatiKredisiAKTS Kredisi
GE 400Disiplinlerüstü Proje Dersi468.5
POLS 399Yaz Stajı6
POLS Seçmelisi (2)6
Serbest Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıDers SaatiKredisiAKTS Kredisi
POLS 465Yönetişim ve Kamu Politikası335
POLS Seçmelisi (2)6
Serbest Seçmeli (2)6