Home » Haberler & Duyurular

Haberler & Duyurular

Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü “Open House” (Herkese Açık Davet) Etkinliği 30 Mart 2024’te düzenleniyor.

Çevrimiçi kayıt için son tarih 29 Mart, saat 23.59.

Bölüm oturumları, 11.00’den 13.45’e kadar birbirini izleyen iki oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Bilkent POLS 13 Mart 2024’te Müsemma Sabancıoğlu’nu ağırlıyor.

Müsemma Sabancıoğlu tarafından yayıma hazırlanan Sahada: Cumhuriyetin Harcında Bilim ve Kadınlar adlı kitabı konuşmak üzere Sayın Sabancıoğlu’nu konuk ediyoruz. Çalışma, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında bilimsel çalışma yapabilmiş on iki kadının saha çalışmalarına odaklanıyor.

Yer: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi

Zaman: 13 Mart 2024, 12.30-13.30

28 Şubat 2024 Tarihli Duyuru: 26 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen ‘Öğretim Görevlisi’ kadro sınavının sonucu belli olmuştur.
19 Şubat 2024 Tarihli Duyuru: 26 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan ‘Öğretim Görevlisi’ kadro sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belli olmuştur.

Dr. Meral Uğur-Çınar’ın yeni kitabı Edinburgh University Press tarafından yayımlandı.

Memory, Patriarchy and Economy in Turkey, siyasal mücadelelerin anlatılar aracılığıyla nasıl işlediğini, fikirlerin, kurumların ve anlatıların nasıl etkileşime girdiğini göstererek Türk siyasetine dinamik bir yaklaşım getiriyor. Kolektif hafıza, ataerkillik ve ekonomik kalkınmaya ilişkin anlatıları analiz ederek, anlatıların siyaseti hem kasıtlı hem de kasıtsız şekillerde nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Kitap, kurumsal yapıların devamı için olduğu kadar kurumsal değişimin kritik dönemeçlerinde ve kurumların kademeli olarak erozyona uğradığı durumlarda anlatıların nasıl kullanıldığını inceliyor. Kitap, Türkiye’de ve başka yerlerde, özellikle demokratik gerileme, kurumsal erozyon, popülizm, kutuplaşma ve toplumsal hareketler gibi konulardaki güncel siyasi tartışmaların anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Bölüm Başkanımız H. Tolga Bölükbaşı, Üniversitemizde düzenlenen Atatürk’ü anma töreninde konuştu.

10 Kasım 2023, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıl dönümüydü. Modern Türkiye’nin kurucusunu anmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Doç. Dr. Bölükbaşı, “Atatürk Yılı’ndan Atatürk Cumhuriyeti’nin 100. Yılına” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Bölükbaşı sunumunda Modern Türkiye’nin kurucusunun, ölümünden on yıllar sonra bile sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadele eden liderlere nasıl örnek teşkil ettiğini anlattı.

Daha fazlasını okumak için lütfen buraya tıklayın.

Bölüm Başkanımız H. Tolga Bölükbaşı, ‘BBRLab4WP: Bilkent-Bremen Refah Politikaları Araştırma Laboratuvarı’ projesi için fon kazandı.

Proje TÜBİTAK ve DAAD tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir (Çağrı No: 2531).

BBRLab4WP, Alman Araştırma Alanı (GRA) ile Türkiye Araştırma Alanının (TRA) daha fazla entegre olmasına yardımcı olmak için Bilkent Üniversitesi ve Bremen Üniversitesi’nden araştırmacıları bir araya getirmektedir.

BBRLab4WP, karma yöntemli bir araştırma tasarımı kullanarak Türkiye’nin refah devletinin çok boyutlu doğasını keşfetmek için bir politika laboratuvarı kurarak karşılaştırmalı refah devleti araştırmalarında en son teknolojiyi geliştirmeyi, lisansüstü öğrencilerini ortaklaşa eğitmeyi ve bulguları birlikte yaymayı amaçlamaktadır.

II. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi 7-8 Ekim 2023’te Bilkent Üniversitesinde gerçekleşecek.

Bilkent POLS, Siyasi İlimler Türk Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ulusal konferansa ev sahipliği yapacak. Konferans programına buradan ulaşabilirsiniz.

Dr. Susann Pham’in yeni kitabı Palgrave Macmillan tarafından yayımlandı.

Öğretim üyemiz Dr. Susann Pham’in yeni kitabı Vietnam’s Dissidents: Political Dissonance in the Age of Global Capitalism and Coloniality, Vietnam’daki mualiflerin farklı siyasal pratiklerini ve siyasal düşüncelerini araştırıyor ve ülkedeki antikapitalist ve anti-otoriteryan demokrasi pratiklerini ve tarımsal ve dinsel faaliyetleri gözlemliyor.

19 Eylül 2023 Tarihli Duyuru: 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ‘Öğretim Görevlisi’ kadro sınavında başarılı olan adaylar belli olmuştur.
12 Eylül 2023 Tarihli Duyuru: Bölümümüzde görev yapacak ‘Öğretim Görevlisi’ kadrosu için alınan başvurular değerlendirilmiş, başvuruculardan biri 18 Eylül 2023 tarihinde yapılacak sınava girmeye hak kazanmıştır. Nihai değerlendirme sonucu, izleyen haftalarda yine Bölümümüz internet sayfasından duyurulacaktır.
11 Eylül 2023 Tarihli Duyuru: Bölümümüzde görev yapacak ‘Öğretim Görevlisi’ kadrosu için alınan başvurular değerlendirilmiş, başvuruculardan biri 18 Eylül 2023 tarihinde yapılacak sınava girmeye hak kazanmıştır. Nihai değerlendirme sonucu, izleyen haftalarda yine Bölümümüz internet sayfasından duyurulacaktır.

Doç. Dr. Zeki Sarıgil’in yeni kitabı University of Michigan Press tarafından yayımlandı.

Öğretim üyemiz Doç. Dr. Zeki Sarıgil’in yeni kitabı How Informal Institutions Matter: Evidence from Turkish Social and Political Spheres, gayri resmi kurumların sosyo-politik yaşamdaki rolünü inceliyor. Kitap, Türkiye sosyopolitik bağlamındaki medeni hukuk, uyuşmazlık çözümü, azınlık hakları ve yerel yönetim gibi çeşitli sorun alanlarından çeşitli düzeylerde (ulusal ve yerel gibi) ortaya çıkan gayri resmi kurumların çeşitli ampirik örneklerine odaklanıyor.

Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü “Open House” (Herkese Açık Davet) Etkinliği 8 Nisan’da düzenleniyor.

Çevrimiçi kayıt için son tarih 7 Nisan saat 23.59.

Bölüm oturumları, 11.05’ten 13.50’ye kadar birbirini izleyen iki oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yakın zamanda doktora derecesi alan Dr. Anıl Kahvecioğlu, TÜBİTAK 2219 – Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursunu almaya hak kazandı.

Dr. Kahvecioğlu University of North Carolina at Chapel Hill’deki Authoritarian Politics and Protest Lab (APPLab) bünyesinde, Profesör Graeme B. Robertson’ın danışmanlığında doktora sonrası araştırmalarını sürdürecektir. Dr. Kahvecioğlu bu araştırmasında demokrasilerdeki ve hibrit rejimlerdeki popülist liderlerin hükümet yanlısı sokak mobilizasyonu stratejilerine yönelik karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştirecektir.

Dr. Kahvecioğlu, “Hükümet için Halkın Protestosu: AKP’nin Türkiye’sinde Hükümet Yanlısı Mobilizasyon, 2013-2016” başlıklı teziyle 2022 Eylül’ünde doktora derecesini almıştır. Tezin danışmanlığını Doç. Dr. İlker Aytürk ve Doç. Dr. Tijen Demirel-Pegg yürütmüştür. Dr. Kahvecioğlu, tez çalışmalarına dayanan iki makale yayınlamıştır:

  • A. Kahvecioğlu & S. Patan, “Embattled Ballots, Quiet Streets: Competitive Authoritarianism and Dampening Anti-Government Protests in Turkey,” South European Society and Politics 26(4), pp. 489-515 (2021).
  • A. Kahvecioğlu, T. Demirel-Pegg & İ. Aytürk, “Introducing the Turkey Protest, Repression, and Pro-Government Rally Dataset (TPRPGRD),” Southeast European and Black Sea Studies, pp. 1-24 (2022).

Doktora programı mezunumuz Dr. Gökhan Şensönmez, TÜBİTAK 2219 – Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursunu almaya hak kazandı.

Dr. Şensönmez post-otoriter bellek konusundaki araştırmasını Virginia Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde William R. Kennan, Jr. Sosyoloji ve Tarih Profesörü olan Jeffrey Keith Olick’in danışmanlığında yürütecek.

Dr. Şensönmez doktorasını Doç. Dr. İlker Aytürk danışmanlığında yazdığı “Narrating the Prison: Master and Counternarratives of the 1980 Military Coup” başlıklı teziyle 2022 Eylül ayında tamamladı. Kendisinin bu çalışmadan çıkan iki akademik yayını bulunmaktadır:

  • G. Şensönmez, “Remembering the Enemy: Prisoner Narratives of the 1980 Military Coup,” Turkish Studies, 24(1), pp. 126-149 (2023).
  • M. Ugur-Cinar and G. Şensönmez, “Making Sense of Senseless Times: Religious Narratives and Identity in the Memoirs of Far-Right Militants in Turkey,” Politics, Religion & Ideology 23(3), pp. 327-348 (2022).

Daniel Just’tan Yeni Kitap: Transformative Fictions: World Literature and Personal Change

Transformative Fictions: World Literature and Personal Change [Dönüşümsel Kurgular: Dünya Edebiyatı ve Kişisel Değişim] (Routledge, 2022) dünya edebiyatına dair son yirmi yıldaki tartışmaları masaya yatırıyor. Edebiyatın merkezler ve çevrelerdeki etkilerini, ulusaşırı edebî ve pedagojik ilkelerin oluşumunu ve çeviri ile bölgeselciliğin dünyanın dört bir yanından metinlerle kendimizi nasıl ilintilendirdiğimizi ele alıyor kitap. Ulusları aşan fakat tamamen de küresel olmayan bir bölgesel bakışı savunuyor Just, okumak için pratik nedenlerin altını çiziyor ve edebî metinlerin okurda kişisel dönüşüm yaratma potansiyeline vurgu yapıyor.

Yeni Kitap: Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar (İletişim, 2022) İlker Aytürk ko-editörlüğünde

Post-Post-Kemalizm Türkiye Çalışmalarında hararetli tartışmalara yol açan post-Kemalizm paradigmasını ele alıyor. Makale derlemesi formatındaki kitap, Türkiye Çalışmalarında etkili olmuş fakat oldukça tartışmalı bir kuramsal çerçeve olan post-Kemalizmi analiz etmek, eleştirmek ve yeri geldiğinde hesaplaşmak çabasında. Türkiye Çalışmalarının ötesinde siyaset biliminin diğer alt alanlarına da katkıda bulunabilmek adına kitabın ele aldığı diğer konular arasında liberal düşünce, kültür siyaseti, sekülerizm, müesses nizam eleştirileri, İslam ve siyasal partiler de bulunmakta. Kitabın iki editöründen biri olan Dr. Aytürk aynı zamanda giriş bölümü ve iki ayrı makalesiyle katkı sunmakta.

Onur Özgöde artık Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde

İktisadî ve tarihsel sosyoloji, bilim ve teknoloji, uluslararası politik ekonomi, kamu politikaları ve Amerikan siyasî gelişimi konularında çalışan Onur Özgöde, doktora derecesini iktisadî idare, merkez bankacılığı, kapitalizm, finans ve iklim değişikliği konularındaki çalışmalarına istinaden Columbia Üniversitesinden aldı. ABD’deki Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) COVID-19 politikaları üzerine yürüttüğü bir çalışmada araştırmacı olarak görev olan Özgöde daha önce Duke, Harvard ve Northwestern gibi başka prestijli kurumlarda da çalıştı.

Hasan Tolga Bölükbaşı’ndan Yeni Kitap: Euro-Austerity and Welfare States

Dr. Hasan Tolga Bölükbaşı’nın yeni kitabı Euro-Austerity and Welfare States [Avrupa Kemer Sıkma Politikaları ve Sosyal Devletler] sosyal devlet reformlarının politik ekonomisine dair etraflıca bir analiz sunarken pek çok bilim insanının sosyal devletlerin kaderine ilişkin evhamının gerçekleşmediğini gösteriyor. Aksine; Belçika, Yunanistan ve İtalya gibi ilk bakışta birbiriyle ilintisiz fakat önemli ortak özellikleri olan üç ülkenin karşılaştırılmasını yapan Dr. Bölükbaşı, pek çok kez Avrupalı hükûmetlerin sosyal devleti reformize etme kapasitelerinin bu ülkelerdeki köklü ve yerleşik başka çıkarlarca sınırlandırıldığını böylelikle de “devleti kızağa çekme” girişimlerine karşı bir koruma sağladığını ortaya koyuyor.