Eğitim Amaçları

1.Bölüm mezunları sosyal ve politik olayları daha iyi anlayabilecek; global bilgileri kapsamlı bir şekilde analiz edebilecek ve sentezleyebilecektir.

2.Bölüm mezunları, edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık zorlukları ele alabilecek eleştirel düşünürler ve problem çözücüler olacaktır.

3.Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörde olduğu gibi akademide de anahtar rol oynayacaklardır.